/

AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI

 

„Akademia Samodzielności” to projekt wychodzący naprzeciw zagrożeniom, jakie pojawiają się na co dzień, i na które narażone są nasze dzieci. 
Nadrzędnym celem projektu jest nauka samodzielności dzieci w wieku 6-13 lat. Pod pojęciem – nauka samodzielności rozumiemy: 

  • zwiększenie poczucia samodzielności w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego (np. zarządzanie własnym czasem) oraz radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie stresowych dla dziecka (np. zgubienie się w mieście, zasłabnięcie dorosłej osoby w domu) 
  • dostarczenie dzieciom w różnym wieku niezbędnej wiedzy, która przygotuje ich na otaczające zagrożenia, zarówno w sferze relacji interpersonalnych, jak i zagrożeń zewnętrznych (np. relacje z obcymi dorosłymi osobami, zachowania w sytuacji zagrożeń klęskami żywiołowymi, zachowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych)
  • wzmocnienie w dziecku poczucia pewności siebie wynikającej z posiadanej wiedzy 
  • nauka współpracy w grupie 

Całość cyklu warsztatów zajęć podzielona jest na bloki tematyczne, w ramach, których podejmowane są najważniejsze zagadnienia związane z samodzielnością oraz bezpieczeństwem dzieci. Jako wartość dodaną ze szkolenia dzieci wyniosą praktyczną wiedzę, która będzie weryfikowana podczas egzaminu końcowego podsumowującego cały cykl warsztatów.

Warsztaty mają charakter praktyczny – dzieci w grupach realizują ćwiczenia opisane wcześniej przez prowadzącego. Przez cały okres trwania „Akademii Samodzielności”, nacisk kładziony jest na aspekt praktyczny.


 W ramach naszej działalności prowadzimy

  • Warsztaty dla nauczycieli - nowość!

  • Warsztaty na temat bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów prowadzone przez wybitnego specjalistę z zakresu terroryzmu nowość!
  • Cykl warsztatów dla dzieci w ramach godzin wychowawczych oraz w postaci odrębnych zajęć prowadzonych na terenie szkoły

  • Aktywne urodziny

  • Wyjazdy tematyczne  

Działamy na terenie Warszawy i okolic.