„Akademia Samodzielności” to projekt wychodzący naprzeciw zagrożeniom, jakie pojawiają się na co dzień, i na które narażone są nasze dzieci. 

Nadrzędnym celem projektu jest nauka samodzielności dzieci w wieku 6-13 lat. Pod pojęciem – nauka samodzielności rozumiemy: 

  • zwiększenie poczucia samodzielności w wykonywaniu prostych czynności dnia codziennego (np. zarządzanie własnym czasem) oraz radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie stresowych dla dziecka (np. zgubienie się w mieście, zasłabnięcie dorosłej osoby w domu)
  • dostarczenie dzieciom w różnym wieku niezbędnej wiedzy, która przygotuje ich na otaczające zagrożenia, zarówno w sferze relacji interpersonalnych, jak i zagrożeń zewnętrznych (np. relacje z obcymi dorosłymi osobami, zachowania w sytuacji zagrożeń klęskami żywiołowymi, zachowania w sytuacji zagrożeń terrorystycznych)
  • wzmocnienie w dziecku poczucia pewności siebie wynikającej z posiadanej wiedzy
  • nauka współpracy w grupie

Całość cyklu warsztatów zajęć podzielona jest na bloki tematyczne, w ramach, których podejmowane są najważniejsze zagadnienia związane z samodzielnością oraz bezpieczeństwem dzieci. Jako wartość dodaną ze szkolenia dzieci wyniosą praktyczną wiedzę, która będzie weryfikowana podczas egzaminu końcowego podsumowującego cały cykl warsztatów.

Warsztaty mają charakter praktyczny – dzieci w grupach realizują ćwiczenia opisane wcześniej przez prowadzącego. Przez cały okres trwania „Akademii Samodzielności”, nacisk kładziony jest na aspekt praktyczny.

 

W ramach naszej działalności prowadzimy:

  • Cykl warsztatów (45 min.) dla dzieci w ramach godzin wychowawczych oraz w postaci odrębnych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na terenie szkoły
  • Warsztaty dla nauczycieli
  • Warsztaty na temat bezpieczeństwa dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów prowadzone przez wybitnego specjalistę z zakresu teroryzmu - Pana Inspektora Wojciecha Majera - byłego Dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
  • Aktywne urodziny na świeżym powietrzu - "Młody komandos", "Poszukiwacze skarbów" oraz "Potrafię przetrwać w każdych warunkach"
  • Jednodniowe klasowe wyjazdy jesienne - "Sam na sam z lasem" (od września 2017) oraz projekt "Zielone szkoły" (2018)
Zapraszamy do oglądnięcia prezentacji zdjęciowej obejmującej tematykę jednego z bloków tematycznych oferowanych przez Akademię Samodzielności - "Warsztaty w szkołach".
https://www.youtube.com/watch?v=A4d3nSelb5s
 
Copyright ©2016 Akademia Samodzielności, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 42